Шаблони


У книжкових і журнальних виданнях багато елементів (номера сторінок, колонтитули, різного роду графічні елементи і т.п.) повторюються в тому самому місці кожної сторінки. Шаблони істотно спрощують роботу зі створення макетів.

Основна шаблонна сторінка.

При створенні нового документа автоматично формується шаблонна сторінка або шаблонний розворот (у залежності від параметрів документа), яким присвоюється назва Document Master (Основний шаблон). При наявності в публікації розворотів створюються різні шаблони для парних і непарних сторінок. Для роботи із шаблонними сторінками в програмі PageMaker призначена палітра Master Pages, що завантажується в результаті активізації команди Window/Show Master Page; (Вікно/Показати сторінки-шаблони) або натискання клавіш [Ctrl+Shift+8].

Перехід на шаблонну сторінку

Для того щоб перейти на шаблонну сторінку, виділіть її назву в палітрі Master Pages (Шаблони) і виконайте вибір на піктограмі шаблонних сторінок у лівому нижньому куті вікна програми (ліворуч від кнопок для навігації по сторінках). У результаті піктограма буде виділена чорним кольором, а літери на ній стануть білими.

& Будьте уважні: шаблонні сторінки не мають яких-небудь помітних ознак. Визначити, чи знаходитись ви на шаблонній чи на звичайній сторінці, можна тільки по тому, яка піктограма виділена в лівій нижній частині екрану. Якщо потрібно із шаблонних сторінок довідатися про те, яка з них є поточною, то у палітрі Master Pages: її назва буде виділена.

За замовчуванням елементи, створені на головній шаблонній сторінці, відображуються на всіх сторінках документа. Розробити макет шаблонної сторінки бажано відразу ж після створення документа і до розташування елементів на його сторінках.

Якщо в процесі роботи з макетом виникне необхідність кардинальним чином змінити ряд його параметрів, варто внести ці корективи в шаблонну сторінку. Реалізується це в такий спосіб. Перейдіть на шаблонну сторінку й активізуйте команду File/Document Setup (Файл/Параметри документа) чи натисніть клавіші [Ctrl+Shift+P]. На екрані відобразиться діалогове вікно Document Setup (Параметри документа). У ньому й виконуються необхідні зміни.

Колонки на шаблонній сторінці встановлюються в такий же спосіб, як і на звичайних сторінках документа, — у діалоговому вікні Column Guides (Межі колонок), що відкривається за допомогою команди Layout/Column Guides (Макет/ Межі колонок).

Елементи шаблонної сторінки

На шаблонній сторінці можна розташовувати будь-які елементи макета: верхні і нижні колонтитули, колонцифри (порядковий номер сторінки), урізання і т.п. Особливої уваги заслуговує функція автоматичної нумерації сторінок, розглянемо принципи її використання:

· на шаблонній сторінці створіть фрейм і розташуйте його у тому місці, де має знаходитися номер сторінки;

· активізуйте інструмент для роботи з текстом, позиціонуйте курсор введення в створеному фреймі і натисніть клавіші [Ctrl+Shift+3]. У зазначеному фреймі з'явиться позначення колонцифри.

При роботі з розворотами описані дії доведеться повторити ще раз для протилежної сторінки розвороту.

У таблиці 14.2. показані позначення колонцифр для англійської і русифікованої версій програми PageMaker.

Таблиця 14.2.

Позначення колонцифр

LM RM

Створення додаткових шаблонних сторінок

Необхідність у додаткових шаблонних сторінках виникає в тих випадках, коли в публікації однакове оформлення мають не всі сторінки, а їхні діапазони. Наприклад, окремі шаблонні сторінки можуть бути створені для кожної глави книги.

Створити додаткову шаблонну сторінку дозволяє команда New Master Page (Нова сторінка-шаблон), що знаходиться в меню палітри Master Page (Шаблони).

Як правило, нову шаблонну сторінку зручніше створювати як копію основної шаблонної сторінки, для того щоб не формувати макет заново, а лише незначно відкоригувати його.

Отже, щоб одержати копію шаблона, виконайте наступні дії:

1. Відкрийте палітру Master Page (Шаблони).

2. Виділіть назву основної шаблонної сторінки.

3. Натисніть мишею на кнопці зі стрілкою, щоб відкрити меню палітри.

4. Активізуйте команду Duplicate (Створити копію).

5. У полі Name of new Master (Ім'я нового шаблона) уведіть назву для копії шаблону.

6. У полі Duplicate (Вихідний шаблон) ви можете перемінити шаблонну сторінку, на якій буде заснована копія.

7. Після підтвердження установок назва нової шаблонної сторінки з'явиться у палітрі Master Page (Шаблони).

Збереження сторінки як шаблону.

Будь-яку сторінку публікації можна зберегти як шаблон. Таку можливість надає команда Save Page as (Зберегти сторінку як), що розташована в меню палітри Master Pages (Шаблони). У результаті її активізації відкривається діалогове вікно Save Page as Master (Зберегти сторінку як шаблон), у якому потрібно виконати тільки одну установку — увести назву майбутньої шаблонної сторінки. Після натискання кнопки Save (Зберегти) нова шаблонна сторінка займе своє місце в палітрі Master Pages (Шаблони).

14.9. Лабораторний практикум
в середовищі Adobe Page Maker 7.0
shag-9-sozdanie-privichki-bit-schastlivoj.html
shag-chetvertij-nevillizaciya-celi.html
shag-chetvyortij-sdelaj-pereriv.html
shag-namereniya.html